SET THỊT

Set-Karaku

SET THỊT KARAKU

698.000 VND

 • Sườn Bò Cao Cấp Không Xương
 • Sườn Bò Cao Cấp Có Xương
 • Diềm Thăn Bò Karaku
 • Lõi Thăn Bò
 • Dẻ Sườn Bò
 • Ba Chỉ Bò Karaku
 • Ba Chỉ Heo
Set-Cao-Cap

SET THỊT CAO CẤP

1.098.000 VND

 • Sườn Bò Cao Cấp Không Xương
 • Sườn Bò Cao Cấp Có Xương 
 • Diềm Thăn Bò Karaku
 • Lõi Thăn Bò
 • Dẻ Sườn Bò
 • Ba Chỉ Bò Karaku
 • Thịt Thăn Bò Cao Cấp
 • Bít Tết Bò
Set-Dac-Tuyen

SET THỊT ĐẶC TUYỂN

1.698.000 VND

 • Lưỡi Bò Cao Cấp
 • Sườn Bò Wagyu Hảo Hạn
 • Đùi Bò Wagyu
 • Sườn Bò Cao Cấp Không Xương
 • Sườn Bò Cao Cấp Có Xương 
 • Diềm Thăn Bò Karaku
 • Thịt Thăn Bò Cao Cấp
 • Bít Tết Bò