bìa web nhỏ (1)

Contact

Chúng tôi luôn trân trọng mọi ý kiến của quý khách, ý kiến từ quý khách sẽ giúp chúng tôi nâng cao về chất lượng phục vụ chính quý khách cũng góp phần vào sự thành công và phát triển thương hiệu Karaku Japanese BBQ – Nhà hàng nướng Yên Hỏa của chúng tôi:

Karaku rất hoan nghênh quý khách gửi thông tin và góp ý cho chúng tôi!

Địa chỉ: Số 72 – 73 Song Hành, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Email: Karaku2021@gmail.com
SĐT: 079 767 7677

72-73 Song Hành, Thành phố, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam